آغاز ثبت نام در دبیرستان‌های شاهد از اول تیرماه

آغاز ثبت نام در دبیرستان‌های شاهد از اول تیرماه

کفراشی- اموزش و پرورش- امور شاهد

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ازآغاز ثبت نام در دبیرستان‌های شاهد از اول تیرماه خبرداد و گفت: دانش آموزان متوسطه اول و دوم تا 15روز ادامه دارد.

آغاز ثبت نام در دبیرستان‌های شاهد از اول تیرماه

(image)

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ازآغاز ثبت نام در دبیرستان‌های شاهد از اول تیرماه خبرداد و گفت: دانش آموزان متوسطه اول و دوم تا 15روز ادامه دارد.

آغاز ثبت نام در دبیرستان‌های شاهد از اول تیرماه

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author