اردوگاه دانش آموزی ولی عصر ملکان در آستانه نابودی

اردوگاه دانش آموزی ولی عصر ملکان در آستانه نابودی

رئیس آموزش و پرورش ملکان اعلام کرد: به دلیل بی توجهی اردوگاه دانش آموزی ولی عصر این شهرستان در آستانه نابودی قرار گرفته است.

اردوگاه دانش آموزی ولی عصر ملکان در آستانه نابودی

(image)

رئیس آموزش و پرورش ملکان اعلام کرد: به دلیل بی توجهی اردوگاه دانش آموزی ولی عصر این شهرستان در آستانه نابودی قرار گرفته است.

اردوگاه دانش آموزی ولی عصر ملکان در آستانه نابودی

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author