افزایش پرداختی و سختی کار «معلمان استثنایی» در سال ۹۵

افزایش پرداختی و سختی کار «معلمان استثنایی» در سال ۹۵

رییس سازمان آموزش وپرورش استثنائی کشور با شااره به اینکه به دنبال افزایش پرداختی معلمان استثنایی و همچنین افزایش سختی کار آن‌ها در سال ۹۵ هستیم، گفت: باور داریم؛ اضافه حقوقی که به این معلمان بابت سختی کار داده می‌شود، رقم‌های پایینی است.

عکس های جدید

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author