قطع آب و برق مدارس و پوست کلفتی آموزش و پرورش/۹۰۰ میلیارد وام گرفتیم

قطع آب و برق مدارس و پوست کلفتی آموزش و پرورش/۹۰۰ میلیارد وام گرفتیم

فانی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مشکلات مدارس شبانه‌روزی و کمبود اعتبار جدی است، گفت: آموزش و پرورش دربرابر هزینه‌های آب و برق مدارس و تهدید به قطع، پوست کلفت شده است.

قطع آب و برق مدارس و پوست کلفتی آموزش و پرورش/۹۰۰ میلیارد وام گرفتیم

(image)

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مشکلات مدارس شبانه‌روزی و کمبود اعتبار جدی است، گفت: آموزش و پرورش دربرابر هزینه‌های آب و برق مدارس و تهدید به قطع، پوست کلفت شده است.

قطع آب و برق مدارس و پوست کلفتی آموزش و پرورش/۹۰۰ میلیارد وام گرفتیم

فروش بک لینک

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author