مهلت برای ثبت مشخصات کانال‌های تلگرامی

مهلت برای ثبت مشخصات کانال‌های تلگرامی

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور از شناسایی و ثبت مشخصات صاحبان کانال ها وخدمات مشابه درشبکه های اجتماعی که بیش از 5 هزار عضو دارند در مدت یک ماه خبر داد.

مهلت برای ثبت مشخصات کانال‌های تلگرامی

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور از شناسایی و ثبت مشخصات صاحبان کانال ها وخدمات مشابه درشبکه های اجتماعی که بیش از 5 هزار عضو دارند در مدت یک ماه خبر داد.

مهلت برای ثبت مشخصات کانال‌های تلگرامی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author