۱۲

سازمان هواشناسی :: Weather :: گرگان ابری درپاره ای نقاط بارش باران در ارتفاعات بارش برف ۱۲° c  ۶° c  کرج ابری گاهی بارش باران در ارتفاعات بارش برف ۱۵° c  ۴° c  قم ابری درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق در اواخروقت کاهش ابر ۱۷° c  ۵° c  سمنان نیمه ابری تا ابری گاهی رگبارورعدوبرق ۱۸° […]

اندروید

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , ,

About the author