آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس خوزستان

آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس خوزستان

 طرح توزیع شیر رایگان در مدارس خوزستان در ۲۱ مرحله انجام می گیرد، دراین طرح ۱۸ میلیون پاکت شیر بین دانش آموزان مدارس دوره پیش دبستانی، دبستان و دوره متوسطه اول توزیع می شود.

توزیع شیر رایگان
توزیع شیر رایگان
توزیع شیر رایگان

 

label,

About the author