تخریب «ادبیات فارسی» توسط برخی رسانه‌ها

تخریب «ادبیات فارسی» توسط برخی رسانه‌ها

دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی

یکی از اساتید علوم ارتباطات گفت: مهم‌ترین وظیفۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حفظ و صیانت از زبان، فرهنگ و ادبیات جامعه است ولی به جای اینکه مثبت عمل کند و کمکی به بهبود این مسئله داشته باشد، در بسیاری از موارد این مسئله را مورد توجه قرار نمی‌دهد.

تخریب «ادبیات فارسی» توسط برخی رسانه‌ها

(image)

یکی از اساتید علوم ارتباطات گفت: مهم‌ترین وظیفۀ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حفظ و صیانت از زبان، فرهنگ و ادبیات جامعه است ولی به جای اینکه مثبت عمل کند و کمکی به بهبود این مسئله داشته باشد، در بسیاری از موارد این مسئله را مورد توجه قرار نمی‌دهد.

تخریب «ادبیات فارسی» توسط برخی رسانه‌ها

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author